Teksańskô gwara

Z Wikipedia
Lëst z Teksasu

Teksańskô gwara je gwara szląsczégò jãzëka, chtërną gôdô sã w Teksase przez szląsczich jimigróntów. Je to dzél òpòlsczégò dialektu, chtërny sã òd ni òdłączëł zarôzka pò wëjëchanim lëdzy ze Szląska na emigracëjã do wsë Panna Maria w rokù 1852. Teksańskô gwara mô w se słowa, jaczé nie òbstoją w szląsczim jãzëkù.

Teksańskô gwara mô miészi cësk miemiecczégò jãzëka, bò ji brëkòwnikòwie mielë wëjachóné przed Kulturkampfã.