Przejdź do zawartości

Szablóna:PD

Z WikipediaPublic Domain

Hewòtny lopk je w pùbliczny domenie, bò jakno taczégò mô gò ùżëczoné jegò majicel, abò aùtorsczé prawa do niegò są wëgasłé.