Skarbòwi ùrząd

Z Wikipedia
Bùdink skarbòwégò ùrządu

Skarbòwi ùrząd – państwòwô jednota bùdżetowô, chtërna òbsłużiwô przédnika skarbòwégò ùrządu, a ten je òrganã administracji niezrzeszony w terenie i pòdlégô Minystrowi Dëtkòwiznë, a téż je pòdatkòwim òrganã pierszi jinstancji.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.