Rządz

Z Wikipedia
Rządz

Rządz – to je terô dzél gardu Grëdządza nad Wisłą w kùjawskò-pòmòrsczim wòjewództwie. Kòl niegò w 1243 abò 1244 rokù Krzôżëce przegrelë pòbitwã ze Swiãtopôłkã II Wiôldżim, a òn zajął jesz Zantir. Za to òni ùdôwelë na niegò do papiéża krzëwé òbsądë.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.