Przejdź do zawartości

Park nôrodny

Z Wikipedia
Park Nôrodny Los Cardones, Argentina
Nôrodny park - to dôlëzna chróniony z pòzdrzatkù na swòje wôrtnotë, w pierszi rédze nôtërny.

W Pòlsce w brzëmieniu ùstawë ò òchrónie nôtërë z 2004r. òbejmùje dôlëzna wëprzédniwający sã òsoblëwima wôrtnotóma nôtërnyma,ùczałima, wespołowima, kùlturowima i wëchòwnyma, ò wiéchrzëznie nie miészi jak 1000 ha, na chtërnym òchrónie pòdlégô całô nôtëra i wôrtnotë òbrôzka zemi. W Pòlsce mómë 23 parczi nôrodny http://www.parki.pl

Lësta parków nôrodnych w Pòlsce

Nôstarszi park nôrodny na swiece[edicëjô | editëjë zdrój]

Nôstarszim parkiem nôrodnym na swiece je Park Nôrodny Yellowstone w, Zjednónéch Krajach ò wiéchrzëznie 8980km2.

Nôwiãkszi parczi nôrodny na swiece:[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Park Nôrodny Grønlands − Grenlandia− 972000 km²
  • Park Nôrodny Tasili Wan Ahdżar − Algieria − 72000 km²
  • Park Nôrodny Wrangla-Swiãtégò Eliasza − USA − 53321 km²
  • Park Nôrodny Namib-Naukluft − Namibia − 49768 km²
  • Wiôldżi Rezerwat Gòbijsczi − Mòngòlia − 45000 km²
  • Park Nôrodny Bizona Lesnégò − Kanada − 44807 km²
  • Transgraniczny Park Nôrodny Kgalagadi − RPA/Bòtswana − 38000 km²
  • Park Nôrodny Quttinirpaaq− Kanada− 37775 km²
  • Park Nôrodny Salonga − Demokratnô Repùblika Konga − 36000 km²

Zestawienié tabelariczny parków nôrodnych w Pòlsce:[edicëjô | editëjë zdrój]

Lp. Pòzwa parkù nôrodnégò Rok ùtwòrzenié Wiéchrzëzna (km2 Ùwôdżi
1. Babiogórsczi Park Nôrodny 1954 33,91 rezerwat biosferë UNESCO
2. Białowiesczi Park Nôrodny 1932 105,17 rezerwat biosferë UNESCO
3. Biebrzańsczi Park Nôrodny 1993 592,23
4. Bieszczadzczi Park Nôrodny 1973 292,01 rezerwat biosferë UNESCO
5. Park Nôrodny Bòrë Tucholsczi 1996 47,98 rezerwat biosferë UNESCO
6. Drawieńsczi Park Nôrodny 1990 113,42
7. Gòrczańsczi Park Nôrodny 1981 70,31
8. Park Nôrodny Górów Stołowich 1993 63,40
9. Kampinosczi Park Nôrodny 1959 385,49 rezerwat biosferë UNESCO
10. Karkònosczi Park Nôrodny 1959 55,81 rezerwat biosferë UNESCO
11. Magùrsczi Park Nôrodny 1995 194,39
12. Narwiańsczi Park Nôrodny 1996 73,50
13. Òjcowsczi Park Nôrodny 1956 21,46
14. Pienińsczi Park Nôrodny 1932 23,46
15. Pòlesczi Park Nôrodny 1990 97,62 rezerwat biosferë UNESCO
16. Roztoczańsczi Park Nôrodny 1974 84,83
17. Słowińsczi Nôrodny Park 1967 215,73+111,71 dôlëznë wòdné rezerwat biosferë UNESCO
18. Swiãtokrzisczi Park Nôrodny 1950 76,26
19. Tatrzańsczi Park Nôrodny 1954 211,64 rezerwat biosferë UNESCO
20. Park Nôrodny Ùjsce Wartë 2001 80,38
21. Wielkòpòlsczi Park Nôrodny 1957 75,84
22. Wigiersczi Park Nôrodny 1989 149,86
23. Wòlińsczi Park Nôrodny 1960 109,37
To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.