Pòmùchla

Z Wikipedia
Pòmùchla

Pòmùchla (Gadus morhua callarias) – rabùsznô morzkô rëba z rodzëznë pòmùchlowatëch. Òna żëje w Bôłce, ale terô ni ma ji wiele, a rëbôcë mają jiwer.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.