Przejdź do zawartości

Pòlodofôłtowô rëna

Z Wikipedia
Jezora w pòlodofôłtowi rënie na Kaszëbach

Pòlodofôłtowô rëna – je pòdłùgòwatą - rechùjącą tej sej dzesątczi kilometrów zôpadlëną - wëszlamòwóną pòd lodofôłtã przez płënącé pòd nim wòdë (pòd wiôldżim hidrostaticznym cësnienim). Ji szerokòsc dochôdô do pôrãsta metrów a długòsc òd czile do cziledzesąt kilometrów; dno je nierówne. Pò ùstãpienim lodofôłtu òna nie bëła do widzeniô, bò bëła fùl zastarzałégò lodu, przëkrëtégò mòrenowim materiałã; pòkôzała sã dopiérze pò òceplenim sã klimatu, przez wëtopienié sã negò zastarzałégò lodu. Niechtërne rënë mògą miec jinszą genezã.

Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Jan Mòrdawsczi: Geografia Kaszub/Geògrafia Kaszëb; dolmaczënk: Ida Czajinô, Róman Drzéżdżón, Marian Jelińsczi, Karól Rhode, Gduńsk 2008, ss. 18 - 19
To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.