MxPx

Z Wikipedia

MxPx (Magnified Plaid) je punk rockòwé karno z Bremerton, kòl Waszingtónu w Nordowi Americe. Pòwstało òno w 1992 rokù w z jinicjatiwë Mike'a Herrera (spiôw/basowô gitara), Toma Wisniewsczégò (gitara) ë Andy'égò Husted'a (perkùsëjô).

Nôleżnicë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Mike Herrera: basowó gitara, spiôw
 • Tom Wisniewski: gitara
 • Yuri Ruley: perkùsëjô

Diskògrafijô[edicëjô | editëjë zdrój]

Sztudijné platë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1994: Pokinatcha (Tooth & Nail)
 • 1995: Teenage Politics (Tooth & Nail)
 • 1996: Life in General (Tooth & Nail)
 • 1998: Slowly Going the Way of the Buffalo (A&M)
 • 2000: The Ever Passing Moment (A&M)
 • 2003: Before Everything and After (A&M)
 • 2005: Panic (Side One Dummy)

EP[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1995: On the Cover (Tooth & Nail)
 • 1996: Move to Bremerton (Tooth & Nail)
 • 2001: The Renaissance (Fat Wreck Chords)
 • 2004: AC/EP

Platë live, zestôwczi, znowienia[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1998: Let It Happen (Tooth & Nail)
 • 1999: At the Show (Live) (Tooth & Nail)
 • 2002: Ten Years and Running
 • 2002: Lost in Japan (Live)

Filmë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 2000: It Came from Bremerton (Polygram Video)
 • 2004: B-Movie (Side One Dummy)

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.