Mirosława

Z Wikipedia

Mirosława (ùr. kòl 1190 rokù) - to bëła wiele lat ksyżnô Zôpadny Pòmòrsczi. Òna i ksyżëc Bògùsłôw II miele sëna Barnima I. Bëła sostrą Swiãtopôłka II. Òna mia wiôlgą starã ò kòscelné fùńdacje. Za ji czasów gòscą na szczecëńsczim dwòrze béł ksyżëc Sambòr II. Jich òjcem béł Mscëwòj I.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.