Martwé Mòrze

Z Wikipedia

Martwé Mòrze MM w j. Hebrajsczim Yam HaMelah je ok. 65 km dłudżé i do 18 km szeroczi. Wòdë kòżdégò rokù je ò métr mnié, chòc każdégò dnia wpłëwô do niegò kòl 4 mln ton słodczi wòdë.

Mòrze Martwé - panorama.

Pòdôwczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  • wiéchrzëzna 1027 km²
  • głãbòkòsc max. 377 m
  • òbjãtosc 111 km³
  • wëmiarë 75,95 × 4,5-16 km

Geografiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Je to jezoro jaczé nalôżô sã na grańcë Izraela i Jordanii. Leżi tak niskò (wiãcy jak 400 m niżi rówiznë mòrza, a w nôgłãbszim placu òbniżô sã ò nastãpné 400 m).

Fauna i flora[edicëjô | editëjë zdrój]

Zasolenié je tak wiôldżé, że òkróm niejednëch bakteriów ni ma w nim zëcégò. Jednak ùczałi òdkrëlë 11 gatënkòw baktrié, jaczim je belno w słonym strzodowiskù. W wòdze je 20 razy wiãcy bromù, 15 razy wiãcy magnézu i 10 razy wiãcy jodu niż wòda mòrskô. Dlôte, że mómë tam depresjã, lëft mô 10% wiãcy tlenu i je czëstszi òd jinëch môlów, bò ni mô tam miast i przerobinów.

Zastosowônié[edicëjô | editëjë zdrój]

Wódë Miartwégò Mòrza są téż znóné z tegò, że lékùją rozmajité chòroscë skórë. Na pielgrzimkòwëch stegnach je to czãsto môl òdetchnieniô.

Historiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Bibliografiô[edicëjô | editëjë zdrój]