Ludwik Prądzyński

Z Wikipedia

Ludwik Prądzyński przëszedł na swiat w 1956 rokù w Tëchómiu kòl Bëtowa. Ùcził sã w Gduńskù. Béł jednym z trzech, chtërny w séwnikù 1980 rokù zaczãle sztrajk w Gduńsczi Òkrãtowni mionã Lenina. Òd 1980 rokù aktiwny w Solidarnosce. W latach 1984 - 1993 robił jak gbùr w gminie Tëchómie. Òn je czestnym mieszkańcem Gardu Gduńsk i przënôlégô do karna lëdzy wëprzédnionëch przez pòlsczégò prezydenta.