Las

Z Wikipedia
Skòczë do: nawigacëji, szëkbë

Las[edicëjô | edytuj kod]

LAS - zajimô wiôldżi sztëk zemi, na chtërny roscą drzéwiãtã, krze roscënë i żëją tam zwierzãta. Kòżdé drzewò skłôdô sã z: kòrzeniów, pnia, wietewków, lëstów i brzadu. To dô ôrtë drzewów i krzów: - lëstowaté, - jiglënowé Drzewa lëstowaté gùbią lëstë na zëmã. Drzewa jiglënowé przez całi rok są zeloné ,jich jigłë òstôwają na wietewkach nawetka w zëmie .Drzewa lëstowaté to: dąb ,bùk ,wierzba ,jarzëbina, grôbk ,jasón ,papla,wijąg,brzózczi.Drzewa jiglënowé to: dana ,chójka ,skòwrónk i jodła .Krze :leszczena ,jeżëna ,malëna ,jałówc,kalëna ,smarglëna . Malinczi roscënë : parpac ,wrzos ,mech ,jagòda ,bòrówka ,zwónk ,pòtrôwnica, grzëbë .

Szëchtë roscënów w lese :

 • rëda
 • pòdscelënk ( jiglëna ,lëstë ,wietewczi )
 • lasëzna (roscënë )
 • gajewizna ( krze )
 • drzéwiãta (jiglënowé , lëstowaté )

Zwierzëna lasowô : -òwadë (mrówka ,chrobôk ,gòwniôrz ,mùcha ,przmiél ,łasëca, mòra,pajk ) -gadzënë (wieszczórka ,padalc ,żmijô) -ptôchë (słowik ,dzëdzón ,kùkùczka ,sowa ,cybaba ,skórc -sysczi (dzëk ,jeleń ,zajc ,sarna ,wilk ,lës ,jiglnik ) Grzëbë w najich lasach: brzezan, maslôk ,peperlëszka ,prôwdzëwk ,ridz , ùzémk ,pòmùrchel,pùtrus ,bòrzón ,gãsy grzib ,pãpk .

SISTEMATIKÔ

W zależnotë òd przejątich kriteriów lasë mòżna dzelëc na wiele spòsobów, np. biorąc pòd uwagã klimat i strefowi ùkład roslinoscë, lasë mòżna dzelëc na: • lasë strefë równikòwé, • lasë strefë pòdrównikòwé, • lasë sëchi strefë zwrotnikòwé, • lasë strefë pòdzwrotnikòwé, • lasë strefë ùmiarkòwané. Z ùwadzi na jich skłôd i przenależnosc geograficzną mômë : • lasë jiglënowé, • lasë lëstowaté, • lasë mieszóné. Z ùwadzi na zagòspòdarowanié lasów mòżna zróżnicowac je na: • lasë òchrónné, • lasë gòspòdarczé, • lasë òdroslowé.

'''CHÒROBË''' Chòrobë lasu trza rozpatriwac w ùkładze dinamicznym jakim je ekosistem lesny. Do chòrobòtwórczich i szkòdotwórczich czynników są zaliczóne: • abiotyczné czynniczi chòrobòwé o pòżarë lasów, o wyładowaniô elektriczné, o grôd, o wiater, o nisczi ceplëzna, o wesoczi ceplëzna, o niekòrzistné warunczi swietlné, o niekòrzistné warunczi wòdné, o kwasné deszcze • biotyczné czynniczi chòrobòwé o cëzożiwné òwadë, o cëzożiwné grzëbë.

Jak przënôlégò zachòwiwac sã w lese:

 • Nie niszczimë pòtrusów .
 • Nie cëskómë smieców.
 • Nie zbierómë grzëbów chtërnych nie znajesz .
 • Nie zbierómë malinczich grzëbów .
 • Nie zriwómë wietewków.
 • Nie trzôskùjemë .
 • Nie płoszimë zwierzënë .
 • Nie niszczimë ptôszich gniôzdów.
Las Kabacki.jpg

Literatura[edicëjô | edytuj kod]

J.Labudda „Zôrno mòwë” D.Pioch „Kaszëbë Zemia i lëdze „ E.Gołąbek „Kaszëbsczi słowôrz normatywny"

Wiki letter w cropped.svg To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.