Krësztof Kamil Baczińsczi

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Weryfikacejo.jpg

Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Krësztof Kamil Baczińsczi
K. K. Baczińsczi - piersnica
Pamiątkòwô tôfla prze szt. Hołówki 3
Grób Krësztofa i Barbarë
Tôfla w Mùzeùm Warszawsczégò Pòwstaniô


Krësztof Kamil Baczińsczi (pòl: Krzysztof Kamil Baczyński), pseùdonim Jón Bùgaj, Émil, Krësztof, Krëszk, Pioter Smùgòsz; ùr. 22 stëcznika 1921 rokù we Warszawie, ùm. 4 zélnika 1944 rokù téż tam, pòlsczi pòéta czasu wòjnë, żôłnérz Krajowi Armii, nôleżnik Szarëch Régów, jeden z przedstôwców pòkòleniô Kòlùmbów.

Dzectwò[edicëjô | editëjë zdrój]

Krësztof Kamil Baczińsczi béł sënã Stanisława Baczińsczégò, pisôrza i kritika lëteracczégò i Stéfanii, z dodomù Zeleńczik, szkólni z żëdowsczi rodzënë. Czedë òn béł môłim dzeckã czãsto chòrówôł, miôł słabé serce. Òd 1931 rokù ùcził sã w Państwòwim Gimnazjum im. Stéfana Batorégò, a w maju 1939 rokὺ òtrzimôł swiadectwò dozdrzelałoscë. Baczińsczi béł téż harcerzã, le òn nie lubił szkòłë, dlôte miôł nie nôlepszé òcenë. Pisôł ju w gimnazjum, bëlno znôł sã na nowòczasni lëteraturze. Czekawiła gò téż francuskô lëteratura i nawetka òn pisôł wiérztë pò francuskù.

Kònspiracjô[edicëjô | editëjë zdrój]

Krësztof Kamil Baczińsczi baro chcôł òstac grafikã abò jilustratorã, równak wëbùch II swiatowi wòjnë nie pòzwòlëł jemù tegò dokònac. Pò ùtwòrzeniu w 1940 rokù gëta w Warszawie òstôł z matką pò arijsczi starnie. W 1942 rokù òżenił sã z Barbarą Drapczińską w kòscele sw. Trójcë na Solcu. Dlô Krësztofa Barbara bëła jedną z nôwôżniészich òsób w żecym, pòswiãcëł ji wiele swòjich wiérztów. Baczińsczi òb czas wòjnë robił doriwczo i sztudérowôł pòlaszëznã na krëjamnym Warszawsczim Ùniwersytece. Òn pòrzucył sztudérowanié i òfiarowôł sã kònspiracji i pòezji. Òstôł zastãpòwnikã dowódcy III plutonu 3. kòmpanii w harcersczim bataliónie Parasol. Wstąpił do Szturmòwëch Grëp Szarich Régów.

Smierc[edicëjô | editëjë zdrój]

Krësztof Kamil Baczińsczi pòległ na pòsterunkù w pałacu Blanka 4 zélnika 1944 rokù. Òstôł zastrzélony przez wëbiérnégò strzélca kòle Wiôldżégò Teatru w Warszawie. Jegò białka Barbara téż zdżinãła òb czas [warszawsczé pòwstanié|warszawsczégò pòwstaniô]], 1 séwnika 1944 rokù.

Pòezjô[edicëjô | editëjë zdrój]

Òb czas wòjnë Baczińsczi ògłosył 4 tomiczi pòezji: Zamknięty echem (lato 1940), Dwie miłości (jeséń 1940), Wiersze wybrane (môj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944), a téż wiele dokôzów w kònspiracyjnym gazétnictwie. Baczińsczi ùznôwóny je za jednégò z nôlepszich pòétów czasu òkùpacji. Czedë Stanisłôw Pigòń dowiedzôł sã, że Krësztof wstąpił do diwersyjnégò òddzélu wòjska, rzekł: Cëż, nôleżimë do nôrodu, chtërnégò kawlã je strzélac do wroga z brilantów.

Zachòwałë sã wszetczé dokôzë Baczińsczégò – pònad 500 wiérztów, czilenôsce pòémów i kòle 20 òpòwiôdaniów. Nôbarżé znóné wiérzte Baczińsczégò to m.in.: Elegia o... [chłopcu polskim] [1], Mazowsze [2], Historia [3], Spojrzenie [4], Rodzicom [5], Pragnienia [6], Ten czas [7], Biała magia [8], Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę... [9], Przypowieść [10], Erotyk [11].

Patronat[edicëjô | editëjë zdrój]

Krësztof Kamil Baczińsczi je patronã wiele szkòłów, bibliotek, harcersczich òrganizacji i jinszich jinstitucjów.

Baczińsczi w mùzyce i filmie[edicëjô | editëjë zdrój]

Mùzyka[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1965, Ewa Demarczyk, Wiersze wojenne [12]
 • 1990, Jacek Kaczmarski, Barykada (Śmierć Baczyńskiego) [13]
 • 1991, Grzegorz Turnau, Naprawdę nie dzieje się nic
 • 1999-2000, Naamah, Magia [14], Przypowieść [15], Kantylena [16]
 • 2007, Zbigniew Hołdys, Pocałunek
 • 2013, Czesław Mozil & Mela Koteluk, Pieśń o szczęściu [17]
 • 2013-2014 Barbara Figurniak & Mateusz Jarosz, Promienie [18], Deszcze

Film[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Dzień czwarty, 1984
 • Baczyński, 2013

Bibliografiô[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. http://www.baczynski.art.pl/
 3. http://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-kamil-baczynski
 4. http://baczynski.klp.pl/
 5. http://www.baczynski.art.pl/wiersze/
 6. http://poema.pl/publikacja/1260-krzysztof-kamil-baczynski
 7. http://www.wiersze.annet.pl/