Przejdź do zawartości

Héklowanié

Z Wikipedia

Héklowanié to je proces wërôbianiô wiãzëdła prze pòmocë héklôcza.

Spòsób wiãzaniô

[edicëjô | editëjë zdrój]
héklowanié lińcuszka

Héklowanié tak jak wiãzenié na spicach zanôlégô na przecyganim zôdzeżgów nitków bez se na rozmajite ôrtë. Jinosc midze héklowaniém a wiãzaniém na spicach je tako, że  tu robi tëlkò jedna raka, bò  hékluje sã  jino jednym héklôczem ,  a prze wiãzaniém na spicach robią dwie rãce, bò całô robota zatôrczënô je na dwùch spicach.

Etymòlogiô

[edicëjô | editëjë zdrój]

Rodowizna słowa héklowanié pòchòdzy ód stôrô francëszczégò jãzëka ,,hook”.[1] Héklôcz wëstãpiwô w rozmajitëch wiôlgòscach i może bëc sprawiony z wszelejaczich materiôłów, taczich jak: gnôtë, bambus, aluminium, sztëcznégò twòrzëwa i stalë.

Spòdlecznã doczëznã do wërôbianiô wiãzëdła je héklôcz i jaczis ôrt doczëzny, chtërny bãdze wërôbiany. Nôczãscy je to nitka abò wôłna.

wôłna i héklocze

Jinosc midzë héklowniém, a wiãzaniém na spicach

[edicëjô | editëjë zdrój]

Nôbarżi jasnô jinosc zanôlegô na tim, że do héklôwaniô ùżëwô sã jednégò héklôcza zakùńczënégò hôczykã, a nie dwùch spiców. W héklowanim aktiwnô je blós jedna zôdzerzga, czej we wiãzenim na spicach robi sã narôz na côłim rzãdze zôdzerzgów. Spùszczone zôdzerzgi mogą sprawic rozplecenie wiãzëdła. Jinaczi je w przëpôdkù héklowaniô, tu spuszczenie zôdzedzgów nie je wiôldżim zadanim. Sprôwiô to jinosc bùdaceji midze tima spòsobama. We wiãzëdle wërôbianym na spicach kòżdé òczkò pòdtrzëmëwóne je bez òczkò z wëższégò rządu. Zôs w héklowniém zôdzerzgi parłãczają są strónką.

Spòdlowé splecënczi hékloczôwé

[edicëjô | editëjë zdrój]

Je czilenôsce ôrtów spòdlowëch splecenków hékloczowëch. Mòżnô je ùkłôdac w niezrechòwóną lëczbã òbmëszleniów. Do modłów dołączone są téż òpisë splecënków chtërne wëstãpiwają we wiãzëdłch. W zanôleżnoce òd òsobistëch pierszëznów niechtërny ledzë wëbierają òdtwòrziwanie mòdła òglownika abò chcą robic wedle jinszëch òpisënków.[2]

diagramë splecënków

Wczesnô historiô

[edicëjô | editëjë zdrój]

W XIX stalace Jirlandjiã òpanôwôł wiôldżi głód (1845-49). W tim czase nastãpiłwô rozwiniãce héklowaniô knëpczi.[3] Wëróbk héklôwóny knëpczi stôł sã wińscem na zôróbk dlô ùbòdżich jirlancczich robotników.[4]

Héklowanié jakno kùńszta

[edicëjô | editëjë zdrój]

Yarn bombing je to forma kunsztów darżëcnych na ten sam ôrt jak graffiti, tëli, że nie je to malowóne farbą, a do twòrzënô dokôzu ùżëwô sã wôłny i héklocza. Twòrzënié jinstalacëji może bawic baro długo. Dôkazë z wôłny òbchadane sã jakno forma nietrwałô.[5] Pierszi rôz taką formã dôkòzù wëkònała Magda Sayeg, 37, z Houston w 2005 rokù. Wëmëszlëła, żebë òbhéklowac klëczczi w swòjim krómie.[6]

  1. "Crochet". The Free Dictionary By Farlex. Retrieved 2012-05-23.
  2. https://web.archive.org/web/20160304224721/http://kursrekodziela.pl/podstawowe-sploty-szydelkowe/
  3. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143651/crochet
  4. Irish Crochet Lace Exhibit Catalog
  5. Wollan, Maria (18 maja 2011). "Graffiti jest przytulny, kobiecą stronę" . The New York Times. 
  6. https://web.archive.org/web/20190306111515/https://www.blouinartinfo.com/contemporary-arts/article/37853-the-wild-and-woolly-world-of-yarn-bombing-street-arts-soft-sensation