Grzëbë

Z Wikipedia

Grzëbë[edicëjô | editëjë zdrój]

Grzëbë

Grzëbëkrólestwo nôleżą do domenë jądrowców (Eucaryota). Jistniené grzëbów òbzérô sã we wszëtczich strefach klimatycznych, przede wszëtczim na lądach, rzôdko w wòdach. Do terô òpisónô ok. 120 tës.zortów grzëbów. Rok w rok charakterizeje sã ok. 1700 nowich zortów grzëbów.

Budacëjô grzëba.[edicëjô | editëjë zdrój]

Grzib skłodô sã z kapelusza, nodzi i grzëbni pòdzemny.


Żëwienié[edicëjô | editëjë zdrój]

Wedle spòsòbu odżywianiô westrzód grzëbów wyróżniwô sã:

Rozrôdzanié[edicëjô | editëjë zdrój]

Grzëbë rozrôstają sã:

 • wegetatywno
 • przez pòdzeleniô
 • pãczkòwanie
 • fragmentacjô plechë
 • pëłcowo
 • izogamiô
 • anizogamiô
 • oogamiô
 • gametangiogamiô
 • somatogamiô
 • przez sporã

Grzëbë dzelą sã na:

 • grzëbë kapeluszowi
 • grzëbë jôdny
 • grzëbë trëjący
 • grzëbë cézożëwny
 • grzëbë wòdny
 • dodôwk do miãsów


'Wëzwëskiwani grzybów.'

Grzëbë są ùżëwóny do wëróbkù żëwnote.Jiny grzëbë, jak Penicillium, są wëzwëskiwóny do wëróbkù leków. Grzëbë jôdny sã sëszi,zaprôwio sã i mrozy sã.


Grzëbòwô jodô.

 • grzëbòwô zupa
 • prażnica z grzëbami
 • grzëbòwi sós
 • pizza z grzëbami


Literatura:[edicëjô | editëjë zdrój]

W: Hans G Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000

Hans.E. laus.: Atlas grzëbów jôdowich i trëjących. Wydaw.RM, 2008