GNU Free Documentation License

Z Wikipedia

Licencëjô GNU FDL (Free Documentation License) je licencëją kategorëji copyleft dlô dokumentów wolny dokùmentacëji (nie np. soft-wôra). Całosc materiałów Wikipediji ë Nupediji je objãtô ną licencëjã.

Je doch polsczi dołmaczënk nego tekstu.


Òbaczë téż: