Eumhun

Z Wikipedia

Eumhun to òdczëtanié zwãkù (eum) ë znaczeniô (hun) hanji (chińsczégò znakù). W dzysdniowim kòrejańsczim, czede hanja zjôwiô sã jakò słowò abò jegò dzél, je wiedno òdczëtiwóny ji zwãk. Abë zrozmiec sóm znak, słowôrze ë szkòłowé ùczbòwniczi pòdôjã nie blós zwãk a téż znaczënk. Baro czãsto słowò abò słowa w znaczënkù są słowama kòrejańsczi a nié chińsczi rodowiznë.

Na przëmiôr, znak 愛 w słowôrzach dolmaczony je jakno sarang ae (사랑 애 w hangeulu), ga sarang òznoczô lubòta (znaczënk słowa) a ae jegò zwãk. Znak 人 czëtô sã saram in (사람 인), ga samò saram òznôczô òsoba a in to zwãk negò znakù. Czede dwa znaczi są razã ë robią jedno słowò 愛人, czëtô sã je aein (애인; pò kaszëbskù czëtôj "aj-in"), a òznôczô to mùlka (lubòta + òsoba).