Przejdź do zawartości

Epitet

Z Wikipedia
Ódjimk ksążczi

Epitet (przëdôwk, flëczk) – słowò (przëdôwnik, jistnik abò przëczasnik), chtërno òpisowô jaczis przibiór, statk, òbiekt - na przëmiar: brzëdczi knôp, strasznô biéda, bilietnô kasa, lëchi pies, bijącô żëła. Epitet mô znaczënk dlô znaczeniégò słowów, chtërnëch sã tikô. Òpisywô leżnote wepòwiôdającégò sã ò tim òbiekce abò rzôdzëznie. Òn je téż stosowóny w pòezji.