Diskùsëjô Kategòrëji:Rockòwé karna

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bédëjã rëmac hewòtną kategòrëjã ë zrëchtowac òglową kategòrëjã Mùzyczné karna, dlôte że niechtërné karna je baro grãdo zarechòwac do jaczégòs jednégò gatënkù abò sztélu.

Nôtëralno, kategòrëje Rock, Punk, Folk, ëtd. bë òstałë.

Jeżlë jaczé karno abò mùzyk ùprawiô cziles gatënków/sztélów, tej jesmë bë mielë przë taczim karnie/ mùzykù przëmiarowò:

Kategòrëjô: Mùzyczné karna / Blues / Folk / Jazz

ôs analogicznô:

Kategòrëjô: Mùzycë / Hip-hop / Elektronicznô mùzyka

Kategòrëjô Rock mògła bë jesz miec cziles pòdkategòrëjów, np. Alternatiwny rock, Progresywny rock, Punk, ëtd.

Kategòrëjô Rockòwé karna jistnieje w niechtërnëch nôwikszëch Wikipedijach, ale wedle mòjégò pòzdrzatkù sztërkama òna sã kąsk lëchò sprôwdzô, czej je jiwer z zaklasyfikòwanim jaczégò karna blós do jednégò gatënkù mùzyczi.

Mëslã, że w taczi kategòrizacëji jaką móm pòdóné je logika, ë że bëło bë z nią wicy pòrządkù. To wëzdrzi mie téż terô na to, że tak chùtkò nie mdzemë mielë jaż taczi pòwielbë artiklów ò wszelejaczich mùzycznëch karnach, co bë sã w ti kategòrëji szło pògùbic. Ùczk 23:56, 31 zélnika 2005 (CEST)

Jô jem za tim, bë jã òstawic ë to prawie dlôte, że czasã nie je mòżno przëpisac karno do jaczégòs rockòwégò sztélu. Je òna òglowô co pomôgô w dodôwaniém. Dobri taksonomijë sã ë tak nié dô zrëchtowac, co je wszãdzé widzéc. Z ôrtama mùzyczi (tuwò rocka) téż wcale nie bãdzé letkò, bò to téż ewòluùje. Jem procem temù bë jã rëmnąc. --Kaszeba 00:22, 1 séwnika 2005 (CEST)
1. Jeżlë jaczé karno nie jidze zarechòwac do kònkretnégò rockòwégò sztélu, to bë pò prostu bëło w òglowi kategòrëji Rock.
2. Tak jak to terô je, më bë jesz mùszelë miec kategòrëje: Popòwé karna, Metalowé karna. E tedë to dopiérzë to dô jiwer z kategòrizacëją, bò midzë tima gatënkama ni mô wërazny greńcë.
Przëmiarowò, artikel ò karnie Metallica miałbë taczé kategòrëje:
Kategòrëjô: Mùzyczné karna / Metal / Rock
A jak to zrobic terô?
Kategòrëjô: Rockòwé karna / Metal ?
czë Kategòrëjô: Metalowé karna / Rock ?
Abò Phil Collins: wedle mie nôlepi mdze:
Kategòrëjô: Mùzycë / Rock / Pop
Òbaczë, w pòlsczi Wiki są kategòrëje: Zespoły rockowe i Grupy muzyczne ë przez to je nielëchi chaòs, bò np. Dire Straits nalazło sã w Grupy muzyczne a ju nié w Zespoły rockowe. Jak skategòrizowac karno Clannad, chtërné graje folk z elementama rocka? Wedle mie nôlepi tak: Mùzyczné karna / Folk / Rock / Irlandëjô.
De facto w taczim rozwiązanim kategòrëjô Rock przejãła bë rolã kategòrëji Rockòwé karna. No rozwiązanié mô jesz taczi plus, żë w jedny kategòrëji nalézą sã wszëtczi rockòwi artiscë, to je karna ë soliscë. To samò tikô sã jazzu, bluesa ëtd.
W anielsczi Wiki je téż kategòrëjô Mùzyczné karna wedle krôju pòchòdzeniô, ë pò prôwdze ù naji bë bëło pòdobno, leno nie je jesz wôrt tak wëapartniac, bò mómë za mało artiklów.
Nôwôżniészé: rëmanié kategòrëji Rockòwé karna nie òznaczô rëmaniô òglowi kategòrëji Rock, chtërnô we wiôldżim dzélu przejmie ji rolã. -- Ùczk 01:11, 1 séwnika 2005 (CEST)
Jiwer nie je w kategòrëji jakò taczi, blós w ji mionie, chterne chtos stwòrził. Sygło bë jã nazwac Wëkònôwôczë ë bë bëła dlô karnów ë solëstów. Kat. Rock je dlô artiklów ò rockù a nié ò wëkònôwôczach. Jem dali za tim bë ti kategòrëji nie rëmôc, a żle ju to ji dac pasowne miono. --Kaszeba 06:56, 1 séwnika 2005 (CEST)