Cocker spaniel

Z Wikipedia

Charakteristika[edicëjô | editëjë zdrój]

Spaniel to je jedna z nôstarszich rasow psów jachtarsczich. Mô bëlny wãch, rôd (szlachǜje) cknie, przënôszô (aportùje)to co mù kôrzesz. To je baro rozumni i letczi do tresérowaniô pies. Dzys nôbarżi to je pies towarzëszny, chtëren lubi rozegracëje i szpacèrë. Je tëż baro łaszczëwi. Spaniel to je niewiôldżi pies ò wëważóni sylwetce. Długòsc òd kãbù do ógóna mô bëc takô jak jegò wësokòsc.

Historëjô[edicëjô | editëjë zdrój]

Spaniele to je baro stôrô rasa. Jegò prototip mòżna òbaczëc w rzezbie z czasów Filipa II Macedońsczégò. Pòdobni psë miałë bëc znôny tëż w Kartadżinie. W VII i VIIIw. jistniałë psë klatati ò dłudżich, zwisłich ǜszach ǜziwónych do jachté. Jǜ w 914 rokǜ mòzna nôlëzc zapisënk, w chtërnim ǜżëto słowa spaniel'. W XVI wiekù bëłë wëkòrzistiwôné do płoszéniô ptochów wòednych. W 1859 rokǜ na wëstôwkǜ w Birmingham ǜżëto pòzwë cocker. Pòzwa spaniel pòchòdzy òd słowa Hispaniola albò Espagnol co miałobë wskôziwac na jegò Szpańszczi pòchódzenié. Do Angli òne doszłë razã z swòima szpańszczéma pônoma. Z tegò czasù móżna nalézc wiele wzmiónków ò ti rasé w literatùrze anielsczi m.in. w sztùkach Williama Shakespearea. W XVII i XVIII wiekù spaniele dzelóno na psë na piepiórczi i psë na bażantë, albò na wòdné i zemsczi.

Anatomijô[edicëjô | editëjë zdrój]

Rost: 39-45 centimetrów

Wôga: 12-14 kilów

Rǜchno: jedwabni, głôdkczé, krótczé na łbie, dłëgszszé na pǜklǜ. Mòże bëc sztiwné albò skróconé.

Farba: jednofarwnô (czornô, złotô, brǜnô) i wielofarwnô.

Biografjô[edicëjô | editëjë zdrój]

1. ,,Wybierz psa dla siebie", K. von der Leyen, Wyd. Świat Książki 2. ,,Psy", L. J. Dobrovuka, Wyd. DELTA 3. ,,Nowa Encyklopedia Powszechna", PWN, tom I, Warszawa 1995r.