Przejdź do zawartości

Bala

Z Wikipedia
Bala je jedną z nôpòpùlarniészëch spòrtowëch discyplinów na swiece

Bala - to je takô jigra, w chtërni bierzą ùdzél dwie zdrëszënë pò 11 lëdzy. Wëgriwają ti, chtërny wicy razy dobrze strzélą do brómczi (wrotnicë) procëmnika (zrobią wrotnicã). Midzë grôczama są: brómkôrze, atakòwnice, pòmòcnicë i òbróńcë.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.