Przejdź do zawartości

Bad Religion

Z Wikipedia
Bad Religion (2018)

Bad Religion je punk rockòwé karno z Los Angeles, chtërne charakterizëją socjalno kriticzné jakno ë baro reflesyjné tekstë. Òkóm Ramones, Misfits, Sex Pistols, The Stooges, The Clash, Dead Kennedys ë Social Distortion je Bad Religion jednym z nôwôżniszich punkòwich karnów w historëji rocka. Pòwstało òno w 1979 rokù w Los Angeles z jinicjatiwë Grega Graffina (spiôw), Bretta Gurewitza (gitara), Jaya Bentleya (basowô gitara) ë Jaya Ziskrouta (perkùsëjô).

Historëjô[edicëjô | editëjë zdrój]

W 1981 rokù wëdało karno Bad Religion, w nowò założoni przez Bretta Gurewitza (gitarownika) platowi wëdowiznie Epitaph Records, pierszi EP ë w 1982 pierszi albùm How Could Hell Be Any Worse?, jaczé do dzysô trzëmô sã za jednen z nôwôżniszëch albùmów wczasnégò punk-rocka z Zôpôdnégò Ùbrzégù USA. W 1983 rokù z platą Into The Unknown, (Epitaph Records, 1983) doszło do òstri zmianë mùzëcznégò sztélu karna, co doprowadzëło do òdejsca wikszoscë mùzyków, jakno ë do òddôwani przez òbrëszonëch lubòtników kùpionëch platów nazôd do krómów. Dzysô je to jednen z nôbarżi szëkónëch albùmów Bad Religion (òficjalno platã copniãto z lëstë abùmów jaczi jidze kùpic). Rok pózdni, wespół z Back To The Known, warcëło sã karno do szétlu swòjegò mùzycznegò darżenia.

Òd 1987 rokù karno nalazło sã wnët w pierwòsznym skłôdzé, Greg Graffin, "Mr. Brett" Gurewitz, Jay Bentley ë Pete Finestone, bë nagrac nowi albùm. Efektã tegò bëł Suffer (Epitaph Records, 1988), plata z baro chùtczimi równak téż melodicznima sztëczkama. Tipiczné spiôwe w cziles głosów w spódkù, z klarownim głosã Graffins'a w sparłączeniém z zamkłosacą òpiartą ò dzysdniową filozofijã ë lëteraturã, co baro òdbiégało òd tipicznégò òglowégò wëzdrzatkù na punk-rocka, dałë gwës jeden z nôlepszich pùnkòwich albùmów. Titlë jakno Give You Nothing, Best For You czë Suffer òczarziłë nié le blós lùbòtników Bad Religion Nôslédné plate No Control (Epitaph Records, 1989) ë Against The Grain (Epitaph Records, 1990) bëłë logicznym rozwinãcém sztélu z Suffer.

W 1991 rokù odchôdô z karna Pete Finestone (perkùsëjô) ë jegò plac zajimô Bobby Schayer. Pierszim albùmã w tim skłôdzé je Generator (Epitaph Records, 1992) a pò nim Recipe For Hate (Epitaph Records, 1993) w jaczim je kąsk czëc cësk gòscnych mùzyków jakno Eddie Vedder z Pearl Jam ë Johnette Napolitano z Concrete Blonde. W 1994 rokù pòkôza sã plata Stranger Than Fiction, na równak ju nagrônô w wëdowiznie Sony/Atlantic Records, co bëło sparłączoné z rozdzéleniém karna ë wëdowizne Epitaph, do jaczégò miało dońc, jakno ë ze stolemną robòtą jaką mielë przë Epitaph Brett Gurewitz ë Jay Bentley a chtërnô sã jesz barżi zwiksziła pò pòpùlarnocë albùma karna Offspring Smash. Pierszi albùm w nowi wëdowiznie trzëmôł sã sztélu z Recipe For Hate, tuwò pòkôzale sã téż gòscni mùzyce jak Jim Lindberg z Pennywise, Tim Armstrong z Rancid ë Wayne Kramer z MC5. Stranger Than Fiction je do dzysô albùma jaczé cëszi sã nôwikszim kòmercijnym ùznaniém.

Pò sztridach z Jayã Bentleyã ë swòjich jiwrach z narkòtikama òdchôdô z karna, pò wëdaniém Stranger Than Fiction, Brett Gurewitz - nôwôżniszi aùtora tekstów. Nimò tegò grô Bad Religion dali. Do skłôdu dochôdô jeden z nôlepszich punk-rockòwich ë punk-hardcòrowich gitarowników Brian Baker. Wëdiwają albùm The Gray Race (Sony/Atlantic Records, 1996) jaczé kwalitetno nié òdbiégô òd rëchliszich platów, równak pózdniszé jakno: No Substance (Sony/Atlantic Records, 1998) ë The New America (Sony/Atlantic Records, 2000) pòtkałë sã ju z felëjącą akceptacëją ë kritiką. Nôdzéja na zmianë w sztélu grë dôło równak wespółaùtorstwò Bretta Gurewitza w tekscé Believe It na placé The New America.

W 2001 rokù warcô sã do karna Brett Gurewitz a karno, pò zakòńczéniém kòntraktu z Atlantic Records, warcô sã do Epitaph Records, jaczé ùrosło w midzëczasu do nôwòkszi punk-rockòwi wëdowizne. W skłôdzé pòkôza sã téż jesz jednô zmiana, Bobby Schayer przez swòjã chòrobã krziża nié mòże ju wicy grac na perkùsëji ë jegò plac zajimô Brooks Wackerman, chtëren je trzëmôny za jednegò z nôlepszich pùnkòwich pekùsjowników - grôł ju w Suicidal Tendencies ë The Vandals ë pòchôdô z falimilëji mùzyków, jegò bracëna Chad grôł ju na pekùsëji z Frankã Zappą. Takno wëchôdô w 2002 rokù albùm The Process Of Belief (Epitaph Records, 2002) z melodicznym ë chùtczim punk-rockã - w sztélu nawiąziwô do rëchliszégò Stranger Than Fiction. Nôslédnô plata, The Empire Strikes First (Epitaph Records, 2004), je kòntinuacëją tipicznégò sztélu grë Bad Religion z nôlepszich czasów, tekstama pòrósziwô pòliticzne témë sparłączoné z wòjną w Irakù.

Diskògrafijô[edicëjô | editëjë zdrój]

Sztudijné platë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1982: How Could Hell Be Any Worse? (Epitaph Records)
 • 1983: Into The Unknown (Epitaph Records)
 • 1988: Suffer (Epitaph Records)
 • 1989: No Control (Epitaph Records)
 • 1990: Against The Grain (Epitaph Records)
 • 1992: Generator (Epitaph Records)
 • 1993: Recipe For Hate (Epitaph Records)
 • 1994: Stranger Than Fiction (Sony/Atlantic Records)
 • 1996: The Gray Race (Sony/Atlantic Records)
 • 1998: No Substance (Sony/Atlantic Records)
 • 2000: The New America (Sony/Atlantic Records)
 • 2002: The Process Of Belief (Epitaph Records)
 • 2004: The Empire Strikes First (Epitaph Records)
 • 2007: New Maps of Hell (Epitaph Records)
 • 2010: The Dissent of Man (Epitaph Records)

EP[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1981: Bad Religion (Epitaph Records)
 • 1984: Back To The Known (Epitaph Records)

Platë live, zestôwczi, znowienia[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1992: 80-85 (Epitaph Records)
 • 1995: All Ages (Epitaph Records)
 • 1997: Tested (Live) (Sony/Atlantic Records)
 • 2002: Punk Rock Songs (The Epic Years) (Sony/Atlantic Records)
 • 2004: How Could Hell Be Any Worse? (Remastered 80-85 z 1992) (Epitaph Records)
 • 2004: Suffer (Remastered) (Epitaph Records)
 • 2004: No Control (Remastered) (Epitaph Records)
 • 2004: Against The Grain (Remastered) (Epitaph Records)
 • 2004: Generator (Remastered) (Epitaph Records)

Filmë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 1990/2004: Along The Way (Live) (Epitaph Records/Tribal Video)
 • 1992: Big Bang (Live) (Epitaph Records/Tribal Video)
 • 1996/2001: The Riot (Live) (L.A. Access Video)
 • 2004: Punk Rock Songs (Sony/Atlantic Records)

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]