Przejdź do zawartości

Agens

Z Wikipedia

Agens (z łac. agens — ‘dzejający’) – semanticznô kategòriô, jedna òd głównëch semanticznëch ról w jãzëkù. We wëpòwiedzenim agensã je aktiwny ùczãstnik sytuacji, chtërny przeprowadzô dzejanié abò sprawùje kòntrolã nad sytuacją. Przëmiérno w zdanim „Knôp rzucył balã w òkno” agensã je „knôp”.

Òd stronë syntaksë w célu wërażeniô agensa w kaszëbsczim jãzëkù nôczãscy ùżiwô sã nazéwôcza (na przëmiôr: „Białka nadzała gark masłem”) abò winowôcza (na przëmiôr: „Te rzeczë są tu przez niegò zwlokłé”).