Przejdź do zawartości

Żabòwaté

Z Wikipedia
(Przeczerowóné z Żabowate)
Samica żabë smiésczi

Szablóna:Zwierzę infobox Żabòwaté (Ranidae), tzw. żabë włascëwé – rodzëzna płazów bezògònowëch zarechòwónëch do grëpë Neobatrachia. Do żabòwatëch nôleżi 16 ôrtów i ponad 350 gatënków. W Pòlsce żëje 6 gatënków płazów z ti rodzëznë.

Wëzdrzatk[edicëjô | editëjë zdrój]

Wëzdrzatk gatënków z ti rodzëznë je dosc teli jinorodny. Farwa skòrë to zelonosc i brunosc. Farwnosc mòże sã zmieniwac. Zanôlégò òd cządu rokù i farwë òtoczeniô. Cało żabòwatëch je smùkłé, kùńczënë dłudżé, òsoblëwie z tëłu, dziãka témù skôczą pò zemi.

Bùdowa[edicëjô | editëjë zdrój]

 • 7 przodowklãsłëch krãgów przedkrzëżowëch, 8. krãg dwuwklãsłi, a trzón krãgu krzëżowégò wëpukłi z przodu i z tëłu,
 • obrãcz barkòwô tipu nieruchòmégò,
 • Jãzëk wiôldżi i przërosniãté przédnim kùńcym. Slédny kùńc jãzãka wòlny i pòdzelony na dwa płatë,
 • Błonë bãbenkòwé i ùchò strzédny bëlno rozwiniãté,
 • slédny kùńczënë wëdłużoné, dostosowóné do wëkònywaniô skòków i płëwaniô.

Sistematika[edicëjô | editëjë zdrój]

Do rodzëznë żabòwatëch nôleżą pòstãpny ôrtë:

Rozrôdzanié[edicëjô | editëjë zdrój]

Westrzód żabòwatëch wëstãpùje dëmorfizm płcowi. Samce są zwëczajno jinszich rozmiarów jakno samice, mają rezonatorë, ùfarwienié gòdowé i jinszi cechë. Samce nawòłują samice mòcnim głosã. Ampleksus je pachòwi (u ôrtu Occidozyga jest pachwinowi). U wikszoscë gatënków zapłodzenié je bùtnowé. Samice skłôdają òd czile do czile tësãcy jaj co zanôlégù òd gatënkù w lóznym kłãbie abò do błocësti gniôzda. Z jaj wëkluwają się czijanczi, czasã równak ju przeòbrażoné żabczi.

Zachòwanié[edicëjô | editëjë zdrój]

Żabòwaté pòlują żadając nierëchlawò na swòją òfiarã, jaż ta sama sã zbliży. Òb czas gòdów wiele żab z ti rodzëznë przejôwiô mòcny terytorializm.

Gatunczi wëstãpùjącé w Pòlsce[edicëjô | editëjë zdrój]

Żaba jezorkòwô
 • żaba jezorkòwô (Pelophylax lessonae) to nômniészi, pòspòliti w Pòlsce, przedstôwca żab zelonëch.
 • żaba wòdnô (Pelophylax esculentus) to hibrida żabë jezorkòwé i smiészczi. W pachwinach ë na slôdkach ni mają żółtëch plamów, co òdróżniwô ją òd żabë jezorkòwé.
 • żaba smiészka (Pelophylax ridibundus) to nôwikszi przedstôwca żab zelonëch.
 • żaba mòczarowô (Rana arvalis) to przedstôwca żabòwatëch pòtikany w naji lasach i łąkach. Je baro pòdobnô do żabë trôwné.
 • żaba dalmatińskô (Rana dalmatina) to przedstôwca żabòwatëch baro rzôdkò pòtikany w najim kraju. Pòtrafi skôkac na 2m w dôl.
 • żaba trôwnô (Rana temporaria) to przedstôwca żabòwatëch bëtnëch w Eùropie i Azjë, czãsto pòtikany w naji lasach.

Jinszi gatënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

 • żaba rëczącô (Rana catesbeiana)
 • żaba strëmiéńowô (Rana graeca)
 • żaba szpańskô (Rana iberica)
 • żaba włoskô (Rana latastei)
 • żaba Bergera (Rana bergeri)
 • żaba jońskô (Rana epeirotica)
 • iberyjskô żaba wòdnô (Rana perezi)
 • żaba albańskô (Rana shqiperica, syn. Pelophylax shqiperica)
 • żaba Grafa (Rana grafi)
 • żaba gòliat (Conraua goliath)
 • żaba buczącô (Pyxicephalus adspersus)


Bibliografiô[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. Rząd: Płazy bezogonowe Anura. W: W. Zamachowski, A. Zyśk. Strunowce Chordata, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997, ISBN 83-86841-92-3.
 2. http://www.medianauka.pl/zabowate