Òstrowina

Z Wikipedia

Òstrowina (abò archipelag z gr. Archipélagos - miono bizantyjsczéj prowincëji òbjimający przédne òstrowë Egejsczégò Mòrza) - karno òstrowów ùsadłich w blëze se, nôczãsczi ò sparłãczonym pòchodzënkù ë taczi sami geòlogòwi bùdacëji. Z pòzdrzatkù na ùkłôd òstrowów mòzemë wëprzédnic karna - ostrowinë zesôdzone z pòzrénowóno rozmiészanych małich òstrowów ôs régë òstrowów, w chtërnych te rozmiészane są régą kòl se.