Òpòwiôdanié

Z Wikipedia


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

1. Krótczi pòeticczi ùtwór ò prosté akcji, nie za wiôldżich rozmiarów, jednowątkòwé fabùle, pisóné prozą. Òpòwiôdanié ni mô tak scaloné bùdowé jak nowela, ò czim decëdëją òsobë na drëdżim planie, òpisë ë refleksje. Òd nowelë dzeli ją letkô bùdowa ë ni ma w nim óbòwiązkòwëch zasadów.

2. Pòdstawòwô fòrma narracyjné gôdczi, prezentëje narôstonié w czasu toku zdarzeniów, procém òpisowi. Nen gatunk mòże miec w sobie jesz inszé gatunczi ë dialodżi.

Kategòriô:Lëteracczi gatunk