Môrcën Kòszôłka

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Weryfikacejo.jpg

Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.


Môrcën Kòszôłka - pòlsczi filmòwi òperator i reżiser dokùmentalnëch filmów a téż scenarzista.

Żëcé[edicëjô | editëjë zdrój]

Ùrodzył sã 30 gòdnika 1970 r. w Krakòwie. Absolwent Realizacji Òbrazu na Wëdzélu Radia i Telewizji Sląsczégò Ùniwersytetu w Katowicach. Dzysô je wëkładowcą katowicczi filmòwi szkòłë. Jegò debiutancczi, aùtorsczi dokùmentalny film – ''Takiego pięknego syna urodziłam'' – dobéł czilenôsce nôdgrodów na festiwalach w Krakòwie, Kazymierzu Dolnym, jednoczasno przëniósł téż wiele spiérków. Môrcën Kòszôłka je równak przede wszëtczim filmòwim òperatorã. Wespółrobił m. jin z Bòrisã Lankòszã czë Magdaleną Piekòrz. Robiącë dokùmentë stale wespółrobi z amerikańską telewizją HBO. Dwa razë dobéł nôdgrodã Złotëch Lwów za òdjimczi na Festiwalu Pòlsczich Filmów Fabùlarnëch w Gdini (Pręgi, Rewers) a téż Bruny Żabë na Camerimage (Rewers). Je laùreatã czilenôsce nôdgrodów za dokùmentalné filmë midzë jinszima w Lipskù, Berlënie, Chicago (Hugo TV Award) Karlowych Warach, Nyon, Krakòwie, Tampere, Trento, Teheranie. Jegò dokùmentalné filmë są prezentowóné na wiele pòczëstnëch festiwalach (Amsterdam, Mòskwa, Rotterdam, Waszington i jiné). Jakno filmòwi òperator je mòcnym przëstojnikã filmòwi stążczi, ale bëlno rozmieje sã na cyfrowëch fòrmatach. Nôleżnik Eùropejsczi Filmòwi Akademii, Stowôrë Ùsôdców Òbrazu Fabùlarnégò Filmù, Pòlsczi Filmòwi Akademii, Stowôrë Pòlsczich Filmòwców. Specjalizëje sã w specjalnëch òdjimkach; lotniczich, pòdwòdnëch z wëzwëskaniém alpinisticznëch techników. Zajinteresowania: fòtografia, alpinizm. Je żeniałi z Natalią i mô córkã Zofiã.

Òd czile lat Môrcën Kòszôłka prowadzy ùczbë na czerënkù realizacjô filmòwégò òbrazu katowicczi szkòłë filmòwi, prowadzył téż warkòwnie z reżiserii dokùmentalnégò filmù w łódzczi szkòle filmòwi, a téż warkòwnie masterclass w Berlënie, Jihlavie, Krakòwie, Kijowi, Pradze (FAMU).

Cekawòstczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  • W 2001 rokù skùńcził studia na Wëdzélu Radia i Telewizji miona Krësztofa Czeslowsczégò Sląsczégò Ùniwersytetu w Katowicach (Pòlskô) na czerënkù Realizacjô Filmòwégò Òbrazu, Telewizyjnégò i Fòtografiô.
  • W 2010 rokù béł nôleżnikã jury w kònkùrsu dokùmentalnëch filmów fùl długòscë na XVIII Midzënôrodnym Festiwalu Kùńsztu Ùsôdców Filmòwëch Òdjimków Plus Camerimage w Bëdgòszczë (Pòlskô).

Reżiseriô[edicëjô | editëjë zdrój]


Nôdgrodë[edicëjô | editëjë zdrój]

FABÙLARNY FILM

2010 - REWERS Złotô Kaczka (przëznôwónô przez pismò "Film") dla nôlepszégò ùsôdcë òdjimków w sezonie 2009/2010

2010 - REWERS Września (Òglowòpòlsczi Festiwal Filmowégò Kùńsztu "Prowincjonalia") Nôdgroda za òdjimczi

2010 - REWERS Òrzeł, Pòlskô Nôdgroda Filmòwô (nominacjô) w kategòrii: nôlepszé òdjimczi

2009 - REWERS Łódz (do 1999 Toruń) (MF Kùńsztu Ùsôdców Filmòwëch Òdjimków "Camerimage") "Brązowa żaba" za òdjimczi fùlnô pòzwa festiwalu: Midzënôrodny Festiwal Kùńsztu Ùsôdców Filmòwich Òdjimków "Plus Camerimage" 2009 - REWERS Gdiniô (do 1986 Gduńsk) (Festiwal Pòlsczich Fabularnëch Filmów) Nôdgroda za òdjimczi

2005 - PRĘGI Orzeł, Pòlskô Nôdroda Filmòwô (nominacjô) w kategòrii: nôlepszé òdjimczi; za rok 2004

2004 - PRĘGI Gdiniô (do 1986 Gduńsk) (Festiwal Pòlsczich Fabùlarnëch Filmów) Nôdgroda za òdjimczi

DOKÙMENTALNY FILM

2011 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Trento (MFF) nôdgroda głównô "Srebrna Gencjana" za "nôlepszi wkłôd artisticzno-techniczny"

2011 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Tampere (Midzënôrodny Festiwal Krótkòmetrażowëch Filmów) Honorowi Diplom

2011 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Gduńsk (Gduńsk DocFilm Festival) Wëapartnienié

2011 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Chicago (MFF) Strzébrzny Hugò w kategòrii: nôlepszi dokùmentalny film

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Zakòpané (Zéńdzenia z Filmã Górsczim) Wëapartnienié Specjalné Jury

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Zakòpané (Zéńdzenia z Filmã Górsczim) Nôdgroda Pùblëcznoscë

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Kraków (Krakòwsczi FF) Nôdgroda Pùblëcznoscë

2010 - UCIEKNIJMY OD NIEJ Kraków (Krakòwsczi FF - Kònkùrs Fùlnometrażowëch Dokùmentów) Nôdgroda Jury Studentów Miasta Krakòwa za "Zmory odbite w Strukturze kryształu"

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Kraków (Krakòwsczi FF – Krajowi Kònkùrs) Nôdgroda Przédnika Stowôrë Filmòwców Pòlsczich

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Kraków (Krakòwsczi FF - Krajowi Kònkùrs) Nôdgroda Jury Studentów Miasta Krakòwa jury scwierdzyło, że "dzãka nemù dokùmentowi reżiser skùńcził ùcekac, a zaczął wchôdac na szczit".

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Kraków (Krakòwsczi Festiwal Górsczi) Nôdgroda Pùblëcznoscë

2010 - DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI Kraków (Krakòwsczi Festiwal Górsczi) II Nôdgroda w Midzënôrodnym Filmòwim Kònkùrsu za "ùniwersalnosc przekazu. Môrcën Kòszôłka sygnął pò rzôdką w górsczim filmie tematikã przemijaniô i staroscë. Òbrôz zrealizowóny z wiôlgą starą, wëchôdający dali jak donëchczasowé standardë festiwalów górsczich"

2009 - DO BÓLU w DEKALOG... PO DEKALOGU Karlovy Vary (MFF) Specjalné Wëapartnienié Jury

2008 - ISTNIENIE Teheran (Cinema Verite Festival) Grand Prix w midzënôrodnym kònkùrsu fùlmetrażowëch dokùmentalnëch filmów

2008 - ISTNIENIE Nyon (MFFD "Visions du Reel") Nôdgroda Pùblëcznoscë

2008 - ISTNIENIE Nyon (MFFD "Visions du Reel") Nôdgroda Jury Ekùmenicznégò

2008 - DO BÓLU w DEKALOG... PO DEKALOGU Łódź (Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu") Grand Prix "Biała Kobra"

2008 - DO BÓLU w DEKALOG... PO DEKALOGU Lipsk (Midzënôrodny Festiwal Filmów Dokùmentalnëch i Animòwónëch) Nôdgroda Głównô "Złoty Gołąb" w kònkùrsu krótkòmetrażowëch filmów dokùmentalnëch

2008 - DO BÓLU w DEKALOG... PO DEKALOGU Kraków (Krakòwsczi FF - Kònkùrs Midzënôrodny; do rokù 2000 Midzënôrodny FFK) Nôdgroda Głównô "Strzébrzny Smòk" dlô nôlepszégò dokùmentalnégò filmù

2008 - DO BÓLU w DEKALOG... PO DEKALOGU Kraków (Krakòwsczi FF - Krajowi Kònkùrs) Honorowi Diplom za "kònsekwencjã w pòkazywanim jintimnëch midzëlëdzczich relacjów"

2007 - ISTNIENIE Kraków (Krakòwsczi FF) Nôdgroda Pùblëcznoscë

2006 - CAŁY DZIEŃ RAZEM Kraków (Krakòwsczi FF - Midzënôrodny Kònkùrs; do roku 2000 Midzënôrodny FFK) Wëapartnienié Jury "òbrôz fùl humòru, pòkazëjący to, czegò nie je widzec w wikszoscë dokùmentalnëch filmów"

2006 - CAŁY DZIEŃ RAZEM Jihlava (Midzënôrodny Festiwal Dokùmentalnëch Filmów) Nôdgroda za nôlepszi dokùmentalny film Eùropë Strzodkòwi

2005 - JAKOŚ TO BĘDZIE Wrocław (MFF "OFFensiva") "Złoty OFF" w kategòrii dokùmentalnégò filmù

2004 - IMIENINY Wilno (MFFD "Złota Arka") wëapartnienié w kategòrii: nôlepszi telewizyjny film

2003 - TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Nyon (MFFD "Visions du Reel") nôdgroda "Prix Etat de Vaude"

2002 - ROZWÓJ Kraków (OFFK) Nôdgroda Pòlsczi Kriticzi Filmòwi Nôdgroda "Pi Gallery" dlô filmù ò òsoblëwëch artisticznëch wôrtnotach - za òdjimczi

2000 - TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Kraków (OFFK) Wëapartnienié (wëapartnienié Jury Studentów Miasta Krakòwa "za ùzasdniony ekshibicjonizm")

2000 - TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Kraków (Krakowski FF - Midzënôrodny Kònkùrs; do rokù 2000 Midzënôrodny FFK) Wëapartnienié Jury ("w ùwôżanim dlô òdwôdżi w demaskòwanim òbłudë rodzynnégò żëcégò i jinteligentné wëzwëskanié fòrmë cinema verite...")

2000 - TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Kazmiérz Dolny (Filmòwé Lato) titel "nôlepszégò dokùmentalnégò filmù" festiwalu

2000 - TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Berlin (Prix Europa) Trzë razë nominowany do Paszpòrtów Politiczi w kategòrii film – za "Takiego pięknego syna", "Istnienie", òdjimczi do filmù "Rewers".

W 2008 rokù dostôwô titel artistë rokù miasta Krakòwa w plebiscyce Gazetë Wëbòrczi "Kùlturalné Òdlotë".

W 2009 nominowóny do ti nôdgrodë.