Diskùsëjô:Pòmòrsczé gardë

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hewòtnô starna mô za zgrôw òprôcôwanié mionowiznë pòmòrsczich gardów, w historëcznëch greńcach. Zdrzë téż: Zdroje do mionowiznë pòmòrsczich gardów.

Kôłczëgłowë[editëjë zdrój]

Pò pòlskù je Kołczygłowy (Bëtowsczi kréz), nie jem do kùńca gwës tegò, zë Kôłczëgłowë je pòprôwną wersëją - proszã ò kòrektã. --Kaszeba 21:46, 13 zélnika 2005 (CEST)

  • Jô téż nie jem te gwës. W Lorentza Slawische Namen Hinterpommerns to nie je klôr, òn nie pòdôwô przë ti wsë niżódny kaszëbsczi fòrmë, a leno etimologijã. Jô nie wiem jak to je pòprôwno, je nót sprôwdzëc to w jinszëch zdrojach. Ùczk 22:16, 13 zélnika 2005 (CEST)
    • Jo, ù Lorentza jô ju za tim wzirôł, stądka sã pitôm. Òbôczã, mòże je cos ù Zëchtë. Pòzdrówk --Kaszeba 22:51, 13 zélnika 2005 (CEST)


Stolpsk[editëjë zdrój]

Stolpsk, Słëpskò czë Słëpsk?? Słëpskò jakno ë Słëpsk pòdiwô na 100% Lorentz.--Kaszeba 12:10, 14 zélnika 2005 (CEST)

Nen Stolpsk jô miôł ju dôwno dze wëczëtóné (wierã w Òdrodze) ë tak móm so to zapamiãtóné. Òglowò mëslã, że je nót warcëwac do stôropòmòrsczich mionów ë słowiznë, a doch stôropòmòrsczé stołp(a) = pl. słup, ë nawetka jesz Sëchta mô to zanotérowóné. Lorentz pòdôwô midzë jinszima Stolp 1240, Stolptzk, Stolpa, ëtd., a Trepczik òkòma Słëpsk bédëje téż prawie Stołp. Tak tej, wedle mie nôlepszim rozwiązanim je:
Stołp abò Stolpsk jakno główné miono + w nawiasu Słëpsk (ë Redir), bò niesztôt na fòrma dominëje w mediach ë nie je mòżlëwé dzysô òd ni ùceknąc.
Ë żebë bëło klôr: Stołp/Stolpsk nie są niżódnyma "miemiecczima" mionama, bò: 1. to prawie miemiecczé Stolp pòchòdô òd pòmòrsczégò miona, 2. Sëchta òd starszëch lëdzy miôł téż zapisóné Sztolp- ë leno takô fòrma òznaczałabë ùżiwanié miemiecczégò miona.
A tak dëcht na marginesu, to baro sã dzëwùjã, że niechtërny dzejôrze chcą wszëtczim pòkôzac zakòrzenienié Kaszëbów we Westrzédny Pòmòrsce (w co prawie wiele lëdzy tam nie wierzi), a równoczasno nie wôrcają do stôrëch pòmòrsczich mionów a leno adaptëją pòlsczé miona, wedle reglë: "wësokô mòwa" -> "niskô mòwa". (a to ju tikô sã nie le blós mionów gardów, ale òglowò téż całi słowiznë). Pòzdrówk, Ùczk 01:18, 19 zélnika 2005 (CEST)
Widzã, że jakòs drãgò sã z tobą gôdô ë że nie wëdiwô sã ce zajimac to dlôcze chtos sã ò cos pitô.
Żebë bëłô klôr:
1.Żle ju, to : Slupsk 1236, Slupsko 1236 ë.t.d.
2. F.Lorentz "Die kaschubischen Ortsnamen nebst Ableitungen", Berlin 1933 - tuwò nie je mòżno miona Stolp jakno ë Stolpsko nalezc, je le blós Słëpskò jakno ë Słëpsk, to równak jak widzã nié je wôrt niżódni diskùsëji.
--Kaszeba 16:57, 19 zélnika 2005 (CEST)
Wiém, że Lorentz pòdôwô wicy, dlôte jem wërazno napisôł: pòdôwô midzë jinszima. To je kwestëjô wëbiérkù, wëbrac mòżno so kòżdą ùdokùmentowóną fòrmã. Ti drëdżi ksążczi Lorentza jô ni móm, tak tej ni mògã tam zazdrzec. Tak ë wspak, wedle mòjegò pòzdrzatkù dobrze je warcëwac do stôropòmòrsczich mionów ë słowiznë (ale to je ju téma na jinszą diskùsëjã). Jem sã spòdzewôł, że miono negò gardu mdze kòntrowersëjné, ë prawie dlôte ni móm zaczãté negò artikla, jaż to mdze przediskùtowóné. Ùczk 17:57, 19 zélnika 2005 (CEST)


Pruszcz/Prëszcz/Prauszcz/Gduńsczi Prëszcz[editëjë zdrój]

Mëslã, że nôlepszi mdze mimò wszëtkò Pruszcz: http://konkurs.dsys.org/ekipa5/hist.html

Leno "Pruszczów" to da wicy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszcz Kòżdim z nich bë bëło nót sã zajic indiwidualno, leno w sécë mòże bëc jiwer ze zdrojama. Pòzdrówk, Tuvok 22:53, 22 gromicznika 2006 (CET)

Jô sã czerowôł m.jin. tim jak piszemë/gôdômë n.p. Prësë/Prëskô, stądka pl: Pru -> csb: Prë. Nie jem równak tegò gwës. Na "pru" w csb to nie dô za wiele słów. (Dôsz të radã to "Pruszcz" bëlno po kaszëbskù pòwiedzec (tak fejn pò kartëskù)? Mie to jidze grãdo). Pòzdrôwióm. Mark --Kaszeba 00:44, 23 gromicznika 2006 (CET)
Czim dali na nordã tim czãscy je ë w môlu u, a czim dali na pôłnié tim wicy u (np. pôłniowé: Kaszubë). Co jak co, ale bez to, że jô jem z Nordë, baro czãsto piszã ë tam dze lëdze z Westrzódka dôwają u abò i. Dlô mie szok béł czej jem ùzdrzôł w ksążce Kartuzë, Pùck, bò kòl mie wiedno bëło Kartëzë, Pëck. Ale niech ju jima "westrzédnyma" bądze...
Wedle mie Pruszcz je lepszi jak Prëszcz, bò to pòslédné baro mie szlachùje za nordową wëmòwą westrzédnégò słowa priszcz. Nen gard je wnetka na Westrzódkù, tej to nawetka lepi pasëje, ë jidze baro fejn wëmòwic: Prüszcz, pòdobno jak Brusë. Na pru jô sã terô nick nie przëbôczã, ale to da doch prawie Brusë abò trus, a (p, b, t, d) to je ta samò familëjô spółzwãków, bò są na nen sóm ôrt wëmôwióné. Tak tej, dlô mie Pruszcz je jak nôbarżi OK. (Gwësno "Gduńsczi" ju òdpôdô, nié?) pzdr, Tuvok 00:29, 25 gromicznika 2006 (CET)

miem. Gartz[editëjë zdrój]

Pò miemieckù je "Gartz", téj pò kaszëbskù wino bëc "Garc", temù jëz zdrobnienim od "Gard", to je prawie "Garc"

na mòdłã

pl: krawiec csb: krawc pl: grodziec csb: garc pl: Marek csb: Mark pl: koniec csb: kùńc, kóńc

Wszelëjaczé "Garc"e mòże téż doch nalezc w Pòrenkòwi Pomorsce

Zdrzë téż Ramułt'owi słowôrz, starna 88. w Tredr'owi edicëji

Czôpiewsczi'ch Żuroch'ów Dark

Kùńzbarch pl: Chojna[editëjë zdrój]

Kùńzbarch - rekònstrukcëjô z dólnomiemiecczégò miona wedle zdrojów; miono "Chojna" je sztëcznym; mòże téż bëc òd biédë "Królewskô Góra", ale w zdrojach tegò nié dô téj lepi òpasowac (DŻCz)

Żôłdzëno pl: Myślibórz de: Soldin[editëjë zdrój]

Miono tegò garcu pòchòdô òd pòmòrsczégò (kaszëbsczégò) słowa "żôłdz" (pl: gołoledź) (DŻCz);

zdrzë: http://www.mysliborz.info.pl/historia/skad-pochodzi-nazwa-miasta.htm

Żôłdzëno

Greifswald - Gryfia - Grifiô / Grifów Las (?)[editëjë zdrój]

Grifiô

Gryfice - Greifenberg - Grifiô Góra (?)[editëjë zdrój]

Grifiô Góra

Wólëń pl: Wolin de: Wollin[editëjë zdrój]

Wólëń

Zôpis we kronikach "Julin" mòże wskôzëwac, jëż richtich kaszëbską (pòmòrską) pòzwą tegò gardu je "WÓlin", a mòże jesz barżi "Wiólin". Òbòcznosc w:j je czãsto widzec w kaszëbsczich gwarach np. "Sjónowò", czedës "Swiónowò"; "wieséń": "jeséń". Ninia jô nie chcã ùprôwiac póczi jô nie mdã miôł wicy wiadłów (DŻCz)

Knéga Jiwicczégò Witôłda pòswiãconô stôłpsczémù krézowi (tã téż je sedlëszcze dze górnomiemiecczé miono bëło Wollin) wskazëje jëż richtich mionã mòże bëc "Wólëń", e zdroje nie jidą temù przek, ë no dôłmaczi czemù w zdrojach je téż miono "Julin".(DŻCz)